กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
4/3/2565
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี นำเรือท้องแบนสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ บริเวณหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาสระบุรี ตำบลปากเรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

18 รูปภาพ
39 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3675 ครั้ง