กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
11/4/2565
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาวงศ์ ประจำปี 2565
เวลา 08.30 น. นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชาวงศ์ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เวลา 10.30 น. นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดบ้านรี ตำบลไผ่หลิว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

10 รูปภาพ
18 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3678 ครั้ง