กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
12/4/2565
วันที่ 11 เม.ย.65 หน.ปภ. ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565
นายชำนาญ แตงจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้ช่วยสำนักงานและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน จำนวน 6 จุดบริการ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

6 รูปภาพ
17 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3676 ครั้ง