กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม

สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

กลุ่ม
12/4/2565
เวลา 10.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
วันที่ 12 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีjเกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

35 รูปภาพ
42 ครั้ง

ให้คะแนนความนิยม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3679 ครั้ง