กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

ข้อมูลสาธารณภัย

รายงานสาธารณภัยประจำวัน

กลุ่ม
1 2 3 4 5 ..
29/3/2566
รายงานสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 29 มี.ค.66
20/3/2566
รายงานสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 20 มี.ค.66
19/3/2566
สรุป รายงานสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 19 มี.ค.66
18/3/2566
รายงานสถานการณ์ภัย ประจำวันที่ 18 มี.ค.66 สถานีควบคุมไฟป่าเจ็ดสาวน้อย-สามหลั่น ได้รายงานการดับไฟป่า บริเวณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โปร่งแร้ง ม.3 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี พิกัด UTM 47P 706939E 1593303N พื้นที่ป่าเบญจพรรณ เสียหาย 40 ไร่ เริ่มดับเวลา 20.00 น. (17 มี.ค.66) ดับไฟได้เวลา 01.45 น. (18 มี.ค.66)
1 2 3 4 5 ..
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5883 ครั้ง