กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่ม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด :
แบบฟอร์ม แผน 2565 จังหวัด.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 17 ครั้ง)
ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 รอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด :
แบบรายงานจังหวัด มีค.65.xlsx ( 0.14 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 318 ครั้ง