กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
นายชำนาญ แตงจุด
หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี

มาตรการปราบปรามการทุจริต

การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ

กลุ่ม
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด :
ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy.pdf ( 0.86 MB ) ( ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
พ.ศ.2565
ดาวน์โหลด :
No Gift Policy.pdf ( 0.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 19 ครั้ง)จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 31 ครั้ง